POTENSI WISATA ALAM AIR TERJUN TAHURA WAN ABDUL RACHMAN LAMPUNG

Tahura Wan Abdul Rachman (luas: 22.249,31 ha) adalah salah satu dari 14 Taman Hutan Raya di Indonesia. Ditetapkan sebagai Tahura Wan Abdul Rahman berdasarkan SK Menhut No. 408/Kpts-II/93 dikelola oleh...

Selengkapnya